Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נידרש ליצור IsoStyle חדש שחלק מהגדרותיו דומים לאלה של אחד קיים.

במקום לבדוק מה ההגדרות הדומות ולאחר מכן גם להגדיר בסטייל החדש, נוכל להשתמש בכלי השוואת פרויקטים (ProjectCompare).

נפעל לפי הצעדים הבאים:

1.נגדיר פרויקט מקומי חדש.

2.נעתיק את הסטייל הקיים אל הפרויקט החדש, נבצע זאת ע"י העתקת תיקיית הסטייל:

3.נשנה את השם של תיקיית הסטייל בפרויקט המקומי לפי שם של הסטייל החדש:

4.כעת נפתח את הפרויקט הקיים ונבצע השוואה לפרויקט החדש:

5.המנגנון יסרוק ויצביע על הבדלים בסטיילים "באותו שם".

6.נסמן את ההגדרות הנדרשות ונבצע סנכרון.

הערה: לעיתים נידרש לתוכנה חיצונית (או שירות אינטרנטי) לצורך השוואה מפורטת יותר של קבצי ה-XML.

בהצלחה!

דילוג לתוכן