Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


בעת ייצור ה-ISO לעיתים נתקל בהופעה בטבלת ה-BOM של מספר שורות עם תיאור זהה, כמות הפריטים המתאימים לאותו התיאור יהיה אקראי (סכום כולל של הפריטים באותו התכנון יהיה מתאים לתכנון ה-3D).

 

כברירת המחדל ממוינים הרכיבים לפי שני מאפיינים:

1. קטגוריות – קשת, ברז ועוד.

2. Item Code

בעוד שהקטגוריה בדרך כלל היא מאפיין חד-ערכי, Item Code עשוי להית שונה בפריטים מוגדרים באופן זהה. כך למשל עבור קשתות מסוג BEND מתווסף ל-Item Code פרמטר, המאפיין את זווית העיקול. פרמטר זה עשוי להיות שונה במקצת מקשת לקשת, לכן נוצרות שורות נוספות ב-Iso BOM.

ע"מ לגרום למערכת להתעלם מהשינויים הללו נפעל בדרך הבאה:

1. נפתח קובץ IsoConfig.xml

2. ניגש אל נתיב:

 Data – AggregatedLists – AggregatedList (name = Material) – Groups – Group (name = Fitting) – Columns

 

3. נמחק את המאפיין Code (אפשרי במקומו לשים מאפיין אחר).

בהצלחה!

דילוג לתוכן