Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בלא מעט מקרים עלינו לשתף את ההרכבה / חלק עם משתמשים נוספים. אם המטרה היא צפייה ומדידה בלבד אין צורך להמיר ל- PDF  או- PDF D3. מגרסת 2021 ניתן להתקין את תוכנת Autodesk Inventor ולאחר 30 יום היא תהפוך להיות תכנה לצפיה (Viewer-read only mode). בתיקיית התוכנה אשר בכפתור התחל של מערכת ההפעלה יש אפשרות לפתוח את התוכנה לצפיה:

כך שכל אחד יכול להתקין זאת ולקבל מכם את הקובץ ולבדוק, למדוד, לבצע חתכים וכדומה. דרך נוספת היא לשלוח קישור, אשר יפתח בדפדפן ולראות שם את ההרכבה/חלק. על מנת לייצר מהתוכנה את הקישור ולשלוח לכ”א כדי שיצפה וימדוד להנאתו נשתמש בפקודת Shared Views. למשל להרכבה הבאה:

מתוך לשונית Annotate -> Shared Views

לאחר לחיצה על הפקודה יתווסף לנו Pallet חדש

ניצור מבט חדש על ידי New shared View. בחלון שיפתח ניתן שם ונגדיר האם להסתיר שמות חלקים ומאפיינים. ז”א מי שיפתח את הקובץ בדפדפן יראה את שמות החלקים. אם לא מעוניינים לשתף מידע זה נסמן את האפשרות Hide

לאחר האישור, בתוך הקובץ נקבל את ה”מבט”. “מבט” זה יהיה תקף ל 30 יום. לחיצה על שלושת הנקודות מצד ימין נבחר view in browser ואז אנו רואים את הקובץ כצפיין בדפדפן, או שנבחר copy link, קישור זה נשלח למי שנרצה באמצעות ה-mail. על מנת להאריך את תקופת הקישור נבחר על Extend.

כל אדם שיקבל את הקישור יוכל למדוד, ל”פוצץ” את ההרכבה ולרשום הערות – פקודת Markup. כך נראית ההרכבה מתוך הדפדפן:

לאחר הוספת ההערה נבצע שמירה (פקודת SAVE  מצד ימן למעלה) ובתוך תוכנת Inventor נראה שרשום 1 comment

נלחץ על שורה זו נראה תצוגה מקדימה:

לא משנה איזה קובץ פתוח בתוכנה, תמיד אם נפתח את חלון הפקודה נראה את כל הקבצים שמהם יצרנו shared view כך שלא צריכים לבזבז זמן בחיפוש הקובץ הזה.

בהצלחה

דילוג לתוכן