Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


נשאלתי פעמים רבות לבקשה של הזזת חלק בהרכבה. ברמת חלק, Part, ישנה פקודה הנקראת Move בפאנל Modify:

במידה והחלק לא "נמצא" במרכז, או שייבאנו קובץ CAD והוא אינו נמצא בראשית הצירים (או שאנו רוצים להזיז לקואורדינטה אחרת) נשתמש בפקודה זו, למשל לחלק הבא: 

נמדוד את המרחק הרצוי לזזה ונפעיל את הפקודה

ברמת ההרכבה, Assembly, אנו ממקמים את החלקים בעזרת האילוצים, אך אם בכל זאת אתם חפצים בהזזת החלק, נשתמש בפקודת Grip Snap אשר בלשונית Position 

לאחר הפעלת הפקודה ניתן לבחור על החלק מספר אפשרויות להזזה, בכל אחת מהם אנו מזיזים נורמל למשטח או בכיוון הציר, הזזה או סיבוב. אם נבחר את הציר של אובייקט עגול (קדח / קשת), נקבל את האפשרויות של הזזה לפי ציר של קשת על החלק נקבל את האפשרויות:

ניתן לבחור משטח על החלק ונקבל אפשרויות הזזה הבאות: 

אפשרות נוספת היא בחירת Edge, בה נקבל את האפשרויות הבאות:

נבחר אפשרויות של הזזה לאורך הקו וניתן את הערך הרצוי:

לאחר אישור הפקודה, נקבל הודעה על האילוץ (במידה ויש לחלק) 

ונחליט מהאפשריות מה נעדיף לבצע, מחיקה או Suppress. 

בהצלחה

דילוג לתוכן