Skip to main

אביב כהן | Manufacturing Technical support


שלום,

בטיפ היום אני רוצה להראות כיצד ניתן בקלות ליצור סקיצה של עקומת חיתוך של שתי עקומות נבחרות בעזרת הפקודה Intersection curve.

לצורך הדוגמה ניקח שתי עקומות שונות שנמצאות על מישורים שונים כפי שנראה בתמונה ונרצה ליצור עקומה שהיא החיתןך ביניהם:

לצורך כך ניצור סקיצה חדשה ונבחר את אחד המישורים (לא חשוב איזה) נלך ל Create>Project/ Include>Intersection Curve

ובחלון שיפתח נבחר את שתי העקומות ביניהם אנו רוצים ליצור עקומת חיתוך:

וזאת התוצאה שהקבלה, העקומה בצבע סגול היא חיתוך של שתי העקומות הנבחרות:

*ניתן להסיר קישוריות לגאומטריות המקוריות ע”י הסרת הוי ליד Projection link

המשמעות היא שאם נשנה את הגיאומטריה של העקומות עקומת החיתוך שיצרנו לא תתעדכן.

בהצלחה.

דילוג לתוכן