Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


כאשר יש לנו יותר מגוף אחד (Solid או Component) יכולה להיווצר חפיפה ביניהם. בעקבות תכנון לא נכון, או שבזמן התכנון נושא זה אינו מפריע לנו. נוכל לתכנן מהר כדי לקבל מודל התחלתי ונדאג לבדיקה הזאת אחר כך. הפקודה נמצאת בלשונית Inspect:

בכל סביבות העבודה (Solid  Sheet metal Surface Mesh). למשל לדוגמא הפשוטה הבאה:

יש לנו שני גופים, נפעיל את הפקודה ונקבל את החלון הבא:

נבחר את שני הגופים (Select) נלחץ על Compute ונקבל את התוצאה:   

נראה שיש לנו נפח משותף, נסיים את הפקודה ונצטרך לעשות פעולה כמו Combine כדי להחסיר את הנפח הזה. נוכל ל"נצל" את הפקודה למציאת משטחים של שני חלקים הנוגעים אחד בשני, נסמן include coincident faces. למשל בחלק הבא:

בכל תוצאה של נפח השווה לאפס נראה את המשטחים הנוגעים אחד בשני וכך נוכל לדעת היכן יש מרווח בין גופים. נוכל לשנות את הקובץ ל"מצב" של Do not capture design history  בו כל פעולה שאנו מבצעים אינה שומרת את הפרמטרים שהשתמשנו. כדי לעשות זאת, נלחץ על שם הקובץ ונפעיל את הפקודה:

בסביבה זו שנפעיל את פקודת Interference, נקבל גם את האפשרות שהתוכנה תחסיר את הנפח החופף:

אם נשאיר את הסימון Remove Volume ונבצע OK התוכנה תחסיר את הנפח החופף, כך שבמכה אחת מצאנו את ה"תקלה" וגם פתרנו אותה. יש לקחת בחשבון שכאשר נחזור לסביבת Capture Design History נאבד את הפיצ'רים שאיתם בנינו את הגופים. 

בהצלחה

דילוג לתוכן