Skip to main

רועי פרי  | Product Support & Services


שלום לקהל הקוראים,

האם סיימתם את בניית הלוח ואתם מעוניינים לסווג את הרכיבים למקומות שונים?

בואו נלמד איך מגדירים לכל רכיב את המיקום שלו בלוח!

ובכן, ניתן להגדיר "קוד התקנה" או "קוד מיקום" (Installation Code או Location Code)  למספר רכיבים בו זמנית ע"י שימוש בפקודה:

 Copy Installation code או Copy Location code.

הפקודה נמצאת בלשונית Panel.

בלחיצה על הפקודה נוכל להגדיר קוד במתואר באיור הבא:

נלחץ על OK ונסמן את הרכיבים שנמצאים בפנל הראשון.

נקבל את המסך הבא אותו נאשר באמצעות לחיצה על OK. פקודה זו מעדכנת את המיקום בכל הרכיבים גם בשרטוט הסכימתי.

נחזור על הפקודה שוב ונגדיר באותו אופן את האזור הנוסף, לדוגמא – Panel 2.

בהצלחה!

רועי

דילוג לתוכן