Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בכל הרכבה אנו משתמשים באילוצים, Constraint, כדי ל"חבר" בין חלקים בהרכבה. אם נבחר חלק עם העכבר נלחץ על כפתור Alt במקלדת ונגרור את החלק לחלק אחר התוכנה תציע עבורנו אילוץ וכך נוכל לחבר בקלות חלקים. בגרסאות החדשות היו מספר שינויים לטובה בפקודת Constraint. אם נרצה למשל, כמו בדוגמה הבאה, לחבר את מוט ההברגה למקומו:

נפעיל את פקודות Constraint 

נשתמש באפשרות של Mate, נבחר לכל חלק את המשטח המעגלי שלהם:

בגלל בחירה זו (של שני משטחים מעגליים), התוכנה שינתה את ה Icon :

שתי האפשרויות השמאליות (Solution) מגדירות את הכיוון , אבל השלישית , מצד ימין , אינה מגדירה כיוון , ז"א החלק יוכל להתהפך כאשר נבחר את המשטחים הבאים :

מיקמנו את שני החלקים בשתי פקודות, למוט ההברגה יש דרגת חופש המאפשרת יכולת להסתובב סביב צירו. כדי למנוע זאת נוסיף אילוץ נוסף. נוכל למקם את החלקים בפקודה אחת, Insert, כאן נבחר לכל חלק שתי הגדרות עבור ההתאמה (מישור וציר):

כדי למנוע סיבוב נוכל לסמן את הנעילה 

כך שב"מכה אחת" הגדרנו את החלק במרחב. ניתן להשתמש בפקודה דומה הנקראת Joint, דומה לאפשרות של Insert, נבחר Rigid, עבור כל חלק אנו בוחרים מישור, ציר או נקודה ולאחר בחירת שני החלקים נקבל בפקודה אחת קיבוע לחלקים:

יתרון ב Joint הוא האפשרות לבצע Align:

איתו ניתן לבחור לכל חלק מישור כדי למקם ולסובב את החלק לפי האורנטייצה הרצויה. 

בהצלחה

דילוג לתוכן