Skip to main

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


עבודה על מודל בתוכנת ה Infraworks-עלולה לצרוך משאבים גרפיים גבוהים והדבר עלול  לגרום לאיטיות. על מנת לייעל את העבודה ניתן לבצע שינויים ברמת הרזולוציה.

פעולות:

בצד ימין למעלה נלחץ על הגלגל שיניים ( Application options) ונבחר באופציה 3D Graphics

באופציה Optimize Graphics ישנן שלל אפשרויות לשליטה על הגרפיקה בתוכנה:

Optimize for speed / Optimize for Quality 

בחירה בין גרפיקה גבוהה שבאה על חשבון המהירות ולהפך.

Antialiasing

שליטה על רמת החדות כמו למשל החדות בנראות של חלונות באובייקט מסוג בניין. ישנן כמה רמות שניתן לכוונן (off,x2,x4,x8).

Water Reflection

סימון אופציה זו, מאפשר להראות את ההשתקפות של אובייקטים שקרובים לאיזור של מים (בתים, עצים, גשרים וכו') .

Realistic Water

סימון אופציה זו, תראה לנו אפקטים של תנועת המים כמו גלים למשל.

Shadows

סימון אופציה זו, מראה צל שמושפע מכיוון השמש.

Ambient Occlusion

פקודה זו מראה לנו צל ברמת פירוט גבוהה יותר כמו למשל: צל של אגרטל על גבי הבניין.

Show Backfaces

כאשר זווית ההסתכלות תהיה בחלק הפנימי של המבנה, אופציה זו תאפשר לנו להראות את הקירות הפנימיים של המבנה או שהם יהיו במצב שקוף ולא נראה אותם.

Use 10 bit color channels

אופציה זו מתאימה לצגים בעלי ביצועים גבוהים והיא מאפשרת להראות 68 ביליון צבעים.

 

דילוג לתוכן