Skip to main

קואורדינטות בפרויקטי תשתית

יניב סטולר | Infrastructure BIM Technology Manager


פרויקטי תשתית בסביבת BIM מאופיינים בריבוי של מודלים אשר נוצרו בתוכנות BIM שונות. כל דיסציפלינה והתוכנה הייעודית שלה כאשר בסוף הכל צריך להגיע למודל אחוד שיציג את כלל המודלים ביחד עם המידע הסביבתי הקיים. 

במידה ואין הקפדה בנושא הקואורדינטות יהיה קשה לבנות ולתחזק את המודל האחוד.

בד”כ אחראי על קואורדינטות בפרויקט הנו המודד על כן יש לוודא שהמודל שהמודד מספק הנוGeo Reference ומשויך למערכת Israel 1993 / Israeli TM Grid. מומלץ שכלל המודלים בפרויקטים ירכשו את הקואורדינטות ממודל המודד בלבד.

מומלץ כי מנהל המודל יגדיר תהליכים אלו באופן מסודר בתחילת הפרויקט במסמך ה BEP ולאחר תאום עם כלל המתכננים בפרויקט.

לבדיקת מערכת קואורדינטות ב Civil3D

*יש לוודא יחידות מידה מטרים

לבדיקת מערכת קואורדינטות ב Revit (החל מגירסה 2018)

לבדיקת מערכת קואורדינטות ב Infraworks

 

פורמטים פתוחים

היות וכל תוכנה מגדיר את מערכת הקואורדינטות בשיטות שונות כאשר עובדים בפורמטים פתוחים (IFC, LandXML) התהליך הוא שונה ויש לבחון את הסוגיה בהתאם לתצורת התוכנות בפרויקט.

לסיכום

אם אתם לא מוצאים את המודל הדיסציפלינרי במודל האחוד כדאי לבדוק אולי הבעיה בקואורדינטות.

בהצלחה!

דילוג לתוכן