Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בעיה נפוצה ושאלה מוכרת לכולם היא כיצד לעשות העתקה להרכבה הראשית שלי ולשנות את שמות הקבצים.

לדוגמא כאשר רוצים לשמור את התכנון עד כה ולבצע הרכבה שונה. רוצים להפריד בין שתי ההרכבות באמצעות שמות קבצים שונה. תחילה נסגור את כל הקבצים הפתוחים בתוכנה. בלשונית Tools – Ilogic Design Copy

בהפעלת הפקודה יפתח החלון הבא, נוודא שאנו עם קובץ הפרויקט הנכון ונבחר את ההרכבה:

בחירת ההרכבה תגרום לבחירה אוטומטית של החלקים. את דפי השרטוט יש לבחור באופן ידני. לאחר NEXT נגיע לשלב האחרון, נבחר תיקייה לשם כל הקבצים ישמרו וניתן להוסיף לכל קובץ אפשרות של Prefix או Suffix.  נחליט אם ליצור קובץ פרויקט חדש (וכך נפריד באופן מוחלט בין ההרכבות) וניתן גם לאפשר שכל קובץ יקבל Part Number  חדש:

במידה ולא רוצים לשנות שם לחלק מהקבצים פשוט נסיר את הסימון מעמודת Rename.

פקודה זו יוצרת את הקבצים בסגנון Folder Hierarchy כמו פקודת Pack and Go. ז"א ייוצרו תתי התיקיות שבהם הקובץ האוריגינלי שמור. אך בניגוד לפקודה הזו ניתן לתת שינוי שם ולהגדיר האם לשמור על שדה Part number המקורי.

בהצלחה

דילוג לתוכן