Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


יצירת צורות פרימיטיביות (תיבה, חרוט, טבעת וכדור) ניתן לייצר בכמה אפשרויות. אפשרות ראשונה בעזרת פאנל Primitive, במידה והפאנל חסר ב-Ribbon נוסיף אותו בעזרת לחיצה על הלחצן הימני בעכבר ונוסיף:

לאחר ההוספה נוכל לייצר את הצורות הבאות:

כל פקודה תתחיל סקיצה על מישור שנבחר ובסיום תפתח מידית הפיצ'ר (Extrude, Revolve) המתאים. עבור צורות קצת יותר מסובכות אך עדיין "פשוטות" נשתמש בפקודת Feature   < – Manage

נבחר יחידות metric או inch ונבחר את הצורה המתאימה:

לכל אחת ניתן לבחור הוספת או החסרה חומר ולאח מכן נבחר מידות לסקיצה. בסופו של דבר יתקבל Extrude אותו נוכל לערוך כמו פקודה רגילה. כפי שראינו כמות ה"צורות" אינה קטנה, אך נראה כיצד נוסיף צורה משלנו. תחילה בקובץ עזר נשרטט את הסקיצה. עדיפות שמרכזה יהיה בראשית הצירים:

ניתן מידות ונבדוק שהסקיצה מוגדרת, נשתמש בפיצ'ר המתאים:

בלשונית Manage נבחר Extract iFeature:

בחלון שיפתח נבחר את הפיצ'ר ונוסיף לרשימה את המידות הרצויות שנרצה לשלוט בהם. נוכל לשנות את שם המידה, בשדה של limit נוכל לבחור טווח מידות או רשימה של מידות. בעמודה Prompt נוכל לרשום מה יהיה רשום לנו כאשר נשתמש בפקודה בעתיד, למשל "אנא הכנס מידה לקוטר הרצוי" וכדומה:

לסיום נלחץ save וייווצר לנו קובץ ide אותו נשמר בתיקיית Catalog. קובץ זה נוכל לפתוח לעריכה. לאחר פתיחתו נוכל לבצע Edit iFeature כדי לשנות את הטווח שבחרנו וכדומה:

כדי להשתמש בקובץ/צורה שהכנו, בקובץ היעד, בלשונית Manage נבחר Insert iFeature

נבחר את המישור עליו להניח את הסקיצה, נוכל לסובב ולבסוף נבחר את המידות הרצויות

ולסיום נקבל:

 

דילוג לתוכן