Skip to main

ילנה מילר | AEC Technology Support Specialist


משפחות הניתנות להעמסה (LOADING FAMILIES) יכולות להתבסס על חפצים כגון קיר, רצפה, תקרה.

במקרה זה, ניתן לצרף את המשפחה רק לאובייקט זה שנבנה בפרויקט הנוכחי. לדוגמה, מנורה מבוססת תקרה לא יכולה להיות מחוברת לתקרת LINK אדריכלית.

לא ניתן לשנות את הבסיס (HOST) בקובץ המשפחתי הנטען עצמו

מה לעשות אם קיבלנו משפחה עם בסיס לא מתאים?

בדוגמה שלנו, משפחת המנורות ( LIGHTING DEVICE ) מבוססת על התקרה.

1. בפרויקט חדש בונים תקרה ומצמידים אליה מנורה.

שמור את הפרויקט.

2. אנו פותחים פרויקט חדש, מדביקים בו את הפרויקט השמור בתור REVIT LINK.

3. באמצעות COPY/MONITOR אנו מעתיקים את משפחת המנורות לפרויקט שלנו.

4. אנו פותחים את הקובץ המשפחתי שנוצר ורואים שה-HOST השתנה ל-FACE BASED.

כעת ניתן לחבר את המשפחה לתקרת LINK אדריכלית או למישור עבודה.

דילוג לתוכן