Skip to main

אברהם לבנת | Senior Manufacture Technician Support Specialist


חלקים רבים כוללים בתוכם קדחים מסוגים שונים, כולל קדחים פשוטים, בעלי קטרים אחדים והברגות. ביצוע הקדחים הינה משימה שגרתית (ומשעממת) בתהליך התיכנות, במודול הייצור MANUFACTURE נמצא UTILITES המכיל פונקציה בשם Hole Recognition.

 

השימוש ביכולת זאת מאפשר בחירה אוטומטית של כל הקדחים ובניית פעולות עיבוד אוטומטיות לשם ביצועם וזאת יחסית ל- Setup האקטיבי.

לאחר זיהוי גאומטרי של הקדחים, תיצור המערכת קבוצות של קדחים ע"פ המאפיינים שלהם (סוג וקוטר)  ותיצור עבורנו פעולות עיבוד המותאמות לסוג הקדחים וזאת תוך בחירת כלים הנדרשים לביצועם, תוך שילוב אוטומטי של פעולות כרסום במידת הצורך, לדוגמא Countebore בעלי קוטר כניסה גדול.

לדוגמא:

לאחר הגדרה ובחירת המוצר ב- Setup  חדש,   

נפעיל את ה: Hole Recognition

יתקבל זיהוי של כל הקדחים כולל התכונות שלהם:

 

ובמקביל יבנה עץ פעולות עיבוד עבורם, מה שיגרום לקיצור גדול בזמן ולאחידות בהכנת התוכנית:

עד כאן לעכשיו,   

להתראות בפעם הבאה.  

  

דילוג לתוכן