Skip to main

אביב כהן | Manufacturing Technical support


כיצד נשתמש בה?

אז ככה, אם עד היום השתמשנו בפרופיל ונתיב על מנת ליצור סוויפ, בואו נכיר את הפקודה ואת השימושים בה.

לצורך הדוגמה הרי לנו מודל ובו יש נתיב + פרופיל אותו אנו רוצים להריץ לאורך הנתיב אך לשמור על הצמדה של פאה אחת מהפרופיל יחד עם הגליל שבתמונה.

1. נבחר את הפרופיל. (בשחור)
2. נבחר את הנתיב (בתכלת)
3. נבחר את מעטפת הגליל (באפור)

ונקבל את התוצאה הבאה:

במידה ונבחר בשיטה הרגילה של פרופיל + נתיב נקבל את התוצאה הבאה:

דילוג לתוכן