Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


פקודת Grip Snap יכולה לאפשר הזזת חלקים מנקודה אחת לשנייה ברמת ההרכבה. הפקודה יעילה מאוד כי היא יכולה לשמור על מישור מיקום החלק. תזוזת חלק בעזרת גרירת החלק עם העכבר היא אקראית ולא על מישור מסוים. שימוש יעיל מאוד עם הפקודה הוא לאחר פקודת Mirror. החלק המשוכפל אינו מקבל אילוץ ואם לא נבצע Grounded הוא יכול לזוז ממקומו. בנוסף אם מיקום החלק המקורי זז חלק המראה אינו ינוע איתו ויישאר במקום. למשל להרכבה הבאה:

לחלק המקורי נשנה את ערך האילוץ, לחיצה על האילוץ ובחלונית שתופיע ניתן ערך אחר:

חלק ה-Mirror אינו זז. נשתמש בפקודת Grip Snap אשר נמצאת בלשונית Position:

לאחר הפעלת הפקודה נוכל לבחור משטח, Edge או נקודה על החלק, כ"א יגדיר את התנועה באופן אחר. החלק המיועד במצב Grounded לכן, לחצן ימני לאחר הפעלת הפקודה ונבחר Options ונסמן אפשרות לבחור גם חלקי Grounded:

 בגלל שנרצה להוריד את החלק על הציר נבחר את ה- Edge ויפתח חלון:

נבחר את האפשרות Along ray ונגדיר את הערך הרצוי:

לסיום לחצן ימני OK. אפשרות נוספת שניתן להשתמש איתה בפקודה היא העברת חלק ממקום אחד לשני, למשל המכסה הבא:

נבחר את החלק ונפעיל את הפקודה, נבחר אחת מנקודות הקצה של החלק:

נשתמש באפשרות Move point using reference, נבחר נקודה התחלתית וסופית של ההזזה (כדי שלא נצטרך למדוד את המרחק תחילה) ולבסוף אפשר OK או לחצן ימני grounded and commit

מכיוון שלחלק יש אילוץ נקבל את ההודעה הבאה:

נבחר האם למחוק או Suppress כדי להשלים את הפקודה.

לנוחיותכם צפו בסרטון קצר בנושא:

בהצלחה

דילוג לתוכן