Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


גרסת Moldflow Insight 2023 מכילה אפשרות חדשה בהגדרת Mesh הנקראת Grill. שימוש בה מאפשר להגדיר קדחים במודל למרות שלא נמצאים שם פיזית. המטרה היא לבנות מודל פשוט יותר וכך נקל על יצירת Mesh. למשל לחלק הבא: 

אין צורך לבנות Pattern לקדחים. לפני יצירת הקדחים בתוכנת CAD נוכל לבצע Import ולתכנן זאת בתכונת Moldflow. לאחר העלאת המודל והגדרת Mesh מסוג 3D (הפקודה אינה זמינה ל Dual Domain) נגדיר את האזור הרצוי בקדחים ובלחצן ימני Properties, באפשרות Cross-sectional נשנה מהאפשרות של Flat לאפשרות Grill with holes, תלוי בצורת הקדח הרצויה:

באפשרות של Edit Parameters נגדיר את קוטר הקדחים ומרחק ביניהם. 

למודל הבא

הגדרתי בשכבה נפרדת את האזור שצריך להגדיר את הקדחים (בצבע ירוק). לאחר הגדרת ההגדרות הרגילות, סוג האנליזה, מיקום נקודות הזרקה והגדרת חומר גלם קיבלתי את התוצאה הבאה:

נשכפל את ה- Study ונגדיר את האזור שיהיה מסוג Grill with holes, נריץ מחדש ונקבל

רואים את ההבדל בתוצאה בין שני המודלים. נוכל בקלות לשכפל את הStudy כדי לשנות את קוטר הקדחים ולקבל תוצאות, במקום לחזור לתוכנת CAD לשנות את המודל ולבצע Import  למודל שזהו היתרון העצום באפשרות הזאת.

בהצלחה

דילוג לתוכן