Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


היום נעסוק ביצירת גלגל שיניים. כדי לקבל את מבוקשנו אנו צריכים להיות בסביבת ההרכבה. הפקודה נמצאת בלשונית DESIGN: ברירת המחדל היא יצירת שני גג"ש. כ"א מהם ישמר בקובץ מסוג PART ושניהם "יכנסו" לקובץ הרכבה אחד. ניתן ל"קבל" רק גג"ש אחד, אך עדיין קובץ זה "יכנס" לקובץ הרכבה.

 

כפי שרואים יש לנו שלושה סוגים של גג"ש. עקרון הפעולה זהה בכולם, חלון הפקודה שנפתח:

 

בחלק העליון של החלון אנו קובעים את סוג חישוב הגיאומטריה (לדוגמת: כמות שיניים, מודול ועוד) וניתן לקבוע: pressure angle ו- helix angle. סוג החישוב יקבע איזה שדות של פרמטר ניתנים לשינוי. למשל אם נרצה שהתוצאה תהיה Module, השדה הזה יהיה "נעול" (לא ניתן לשינוי) נגדיר פרמטר לכמות מספר השיניים לאחר לחיצה על CALCULATE נקבל את המודול שהתקבל. בחלק התחתון אנו בוחרים את מיקום הגלגל הראשון וכמות השיניים. לפי הנתונים בחלקו העליון של החלון נקבל נתוני הגג"ש השני ורק נצטרך למקם אותו.
להרכבה הבאה של ציר נרצה להוסיף גלגל שיניים אחד. 

 

מכיוון שאנו יודעים את כל הפרמטר הדרושים. סוג החישוב יהיה CENTER DISTANCE, כך נוכל לבחור את הפרמטרים מודול, מספר שיניים ועובי הגלגל – FACEWIDTH. מכיוון שאנו רוצים רק גג"ש אחד באפשרות של Gear2 נבחר NO MODEL. נגדיל את החלון בעזרת הכפתור <<  לאחר לחיצה על CALCULATE נוכל לראות את מידות גלגל השיניים שייווצר.

 

והתוצאה, תת הרכבה המכילה חלק אחד:

 

לדוגמא הבאה מידלתי כבר גג"ש אחד כגליל פשוט. אנחנו מסוגלים להפוך אותו לגג"ש ונרצה להוסיף אחד נוסף על הציר השני. כאן חשוב לדעת את מרחק בין הצירים

 

כדי לעשות זאת הבחירה של הגליל תהיה כ- FEATURE. באפשרות של Cylindrical face נבחר את הגליל ונבחר את משטח הגליל ל- Start plane. לפי הדרישה נקבע יחס תמסורת, מודול ועובי. (צריך להבטיח שקוטר הגליל יהיה גדול מהתוצאה של קוטר גלגל השיניים).

 

והתוצאה היא שקיבלנו הרכבה מכילה רק קובץ אחד של גג"ש. והחלק שנבנה כציר וגליל התווסף לו FEATURE של גלגל שיניים: 

 

למקרה הבסיסי של אפשרות ליצירת שני גלגלי שיניים כמו בהרכבה הבאה:

 

פשוט נבחר את האפשרות של COMPONENTS בשתי האפשרויות של ה- GEAR

 

והתוצאה היא תת הרכבה המכילה שני חלקים

 

לנוחיותכם הכנתי סרטון הדרכה קצר

 

בהצלחה,

אלעד

דילוג לתוכן