Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בתוכנת Netfabb ניתן לשנות את המודל עליו אנו "עובדים". ניתן לבצע הוספת חומר בעזרת Extrude למשטח אך אפשר להוסיף חומר בדוגמת מרקם למשטח. נראה אפשרות אחת בעזרת הוספת Texture לחלק. למשל לידית זו:

לחלק הישר שבידית, נרצה להוסיף מרקם של "בליטות" על גבי המשטח. נבחר את החלק ובלשונית Modify נבחר Texture Color

בחלון הפקודה נבחר אפשרות Project Texture

ונבחר קובץ שידמה את התוצאה המבוקשת בחלון אשר ב- TEXTURE

למשל אבחר קובץ שחור לבן שידמה את המרקם:

בחלק העליון נבחר האם לבצע היטל בעזרת מישור, גליל וכדור, למשל עבור מישור, יש לבחור את המישור הרצוי והתוכנה תייצר מישור כזה Normal למשטח:

במקרה שלנו עדיף לבחור באפשרות של גליל. אך תחילה נצטרך לחלק את החלק למספר חלקים. כדי שיהיה לנו רק את האזור הגלילי. בעזרת Plane Cut  נחלק את החלק:

נעשה זאת פעמיים כדי לקבל רק החלק של הגליל.

נחזור לפקודת Project texture, נבחר את הקובץ ונמקם את הגליל. אם נרצה יותר או פחות מעגלים נשנה זאת באפשרות Repeat Texture

לאחר שנבצע Project נקבל את התוצאה, נבחר את הפקודה Extrude Texture. נגדיר רזולוציה והאם לבצע את הפקודה לאזור הלבן או השחור (כמו במקרה שלנו)

ונקבל את התוצאה:

לאחר אישור הפקודה נקבל את התוצאה:

לקבלת טיב שטח טוב יותר, נצטרך לשנות את ה- Mesh של החלק (לפני או אחרי הפעולה). אם נרצה נאחד את שלושת הגופים לאחד בעזרת פקודת Boolean.

בהצלחה

דילוג לתוכן