Skip to main

רעות בן יהודה | BIM & REVIT Professional Services Specialist


אפליקציית Environment עבור Revit מותאמת לאדריכלים ולאדריכלי נוף.

אחת הפקודות השימושיות באפליקציה זו – Shape by Topography

פקודה זו יוצרת משטח רצפה מעל / מתחת לטופוגרפיה. הפקודה מקצה את גובה משטח הרצפה למשטח הטופוגרפיה העליון ביותר כברירת מחדל, אולם למשתמש יש אפשרות לבחור ידנית את משטח הטופוגרפיה הרצוי במידה ויש מספר משטחים אחד על גבי השני. בתהליך היווצרות הרצפה ניתן לבצע הרמה מקבילה מעל הטופוגרפיה.

משטח הרצפה מקבל אוטומטית את השיפועים בהתאם לטופוגרפיה כלומר, הרצפה מוצמדת באופן מדויק לטופוגרפיה.

להלן סרטון להמחשה:

בהצלחה!!

רעות בן יהודה

דילוג לתוכן