Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


בטיפ היום נסביר איך להתמודד עם אחת הבעיות הקריטיות בכל חברה, בעיית השמות הכפולים.
כולנו מכירים את זה, יש חלקים עם שם זהה בתיקיות שונות ואנחנו לא יודעים מי מהם גרסה אחרונה או מתי נערך לאחרונה.

מערכת Autodesk Vault מאפשרת לנו לאתר כפילויות אלה וגם מאפשרת איך למנוע אותם בעתיד.
קודם כל איתור הבעיה, מפעילים את הפקודה Find Duplicates מתוך המערכת מתפריט

Tools – Administration- Vault settings

  

לאחר מכן מקבלים דוח עם התוצאות, אותו אפשר לייצא לקובץ אקסל.
בתוך הדוח, אנחנו רואים מה שם הכפילות ואיפה נמצאת במערכת. מכאן אפשר בקלות לעשות לשם הכפול Rename או למחוק את החלק הרלוונטי.בעזרת ה-Vault אנחנו גם רואים Uses and Where Used לכל חלק וכך נדע לבודד את השפעה של אותה כפילות.

אפשרות שנייה שקיימת במערכת הינה – Enable unique File Names.

מהרגע שסימנו אופציה זו, מערכת ה-Vault לא תאפשר יותר check in לחלקים עם שכבר קיים במערכת.

בעזרת כלים אלה נוכל לשפר את התמודדות שלנו עם בעיית הכפילויות.

להתראות בטיפ הבא,

דני

דילוג לתוכן