Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


שלום לכולם, היום נלמד על הפקודה שמסוגלת לדמות תנועה ברמת ההרכבה .כך נוכל להבין את תנועת המנגנון . יש למצוא את ה- CONSTRAIN הנכון ולהפעיל את הפקודה DRIVE אשר נמצאת בתפריט המופיע ע”י לחיצה על הלחצן הימני של העכבר:

בחלון שיפתח נוכל להפעיל את הפקודה כאשר אנו מגדירים את המרחק ההתחלתי והסופי , ז”א הוגדר מרחק בין משטחים של 150מ”מ אך נרצה לדמות תנועה של מהלך בין 140 ל200 מ”מ למשל. אם נרצה הדמיה לא רציפה נוסיף ערך של  PAUSE DELAY

בדוגמא נכין קודם קפיץ שיתכווץ ויתרחב בעזרת הפקודה DRIVE . למשל להרכבה הבאה:

הקפיץ יהיה תלוי בגיאומטריה של ההרכבה , ז”א ADAPTIVE . ניצור קובץ בעזרת פקודת Create ונעתיק את שני המישורים שתוחמים את הקפיץ:

ניצור סקיצה , נבצע PROJECT  לשני המישורים המועתקים . נוסיף מידה שתגדיר את המרחק בין שני הקווים כדי להשתמש איתה בהמשך  וניצור את פרופיל הקפיץ:

בפקודת Coil נגדיר את הפרופיל וציר הסיבוב . בלשונית COIL SIZE , נבחר את האפשרות Revolution & Height היא תגרום לתוצאה הנכונה בסופו של דבר. מה שחשוב כאן להשתמש בערך של HEIGHT במידה שמגדירה את המרחק בין המשטחים (מהסקיצה).

לאחר שנאשר את הפקודה ייווצר הקפיץ . בעזרת פקודת  SPLIT נוכל לעשות חיתוך לקצוות של הקפיץ אם נרצה.

לבסוף אנו צריכים ארבעה קפיצים לכן נבצע PATTERN :

לאחר שסיימנו,  נוכל לבצע את פקודת DRIVE , האילוץ המתאים הוא האילוץ שמגדיר את המרחק בין החלקים . נפעיל עליו את הפקודה DRIVE  ונגדיר את המהלך (מרחק התחלתי וסופי)

שנלחץ על כפתור ה- PLAY  רק החלק העליון יזוז ולא ימתח את הקפיץ

כדי לגרום לקפיץ להימתח ולהתכווץ נסמן Drive Adaptivity בחלון הפקודה. ניתן גם להגדיר תנועה שחוזרת על עצמה מספר פעמים . לחיצה על האפשרות REC  תייצר עבורנו סרטון .

צפו כאן בסרטון הסבר באורך 3 דקות:

בהצלחה!

דילוג לתוכן