Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


הפקודה יודעת לשלב בין קבצי REG (נקודות מדידה "רגילות"( וקווי אי רציפות DIS, וליצור משטח – Surface.

יחד עם זאת, האפליקציה מתייחסת אל קווי האי רציפות כפי שמוגדרים בקובץ ה DIS.

קווים שמרחק בין שתי נקודות עוקבות הוא גדול עלולים ליצור משטח שאינו נכון !

להלן דוגמא למצב הנ"ל:

מרחק בין נקודות עוקבות על קו אי רציפות גדול מדי. כך במקור משורטט (או מוגדר בקובץ) קווי האי רציפות.

כאשר מוסיפים להגדרת המשטח את הקווים (Break Lines) ובוחרים בברירת המחדל של מרחק מקסימלי בין נקודות עוקבות כ 100 מטר, כך יראה המשטח שנוצר (עם החור הגדות הנובע מהקווים).

לעומת המצב הנ"ל, אם נשנה את המרחק המקסימלי ל 1 מטר כך יראה המשטח שנוצר:

אי לכך, מומלץ למשתמשי הפקודה DIS+REG to Surface לתקן את ברירת המחדל של מרחק מקסימלי בין נקודות עוקבות כלהן:

מתוך ה Prospector תחת לשונית Settings תחת Surface ומתחתיו Commands, בחר ב AddSurfaceBreaklines ושנה את הערך 100 לערך המתאים לך.

 
דילוג לתוכן