Skip to main

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


Data shortcuts editor – אפליקציה שמאפשרת בבת אחת לתקן "נתיב שבור" – Broken reference של כל הקבצים בפרויקט מסוים. יעילה במקרה של הזזת פרויקט מתיקיה לתיקיה, העברת פרויקט שלם למשרד אחר, או למחשב ביתי. בכללי, בכל מקרה של שינוי נתיב המוביל ל-WORKING FOLDER, או SHORTCUTS PROJECT FOLDER. אותו הדבר לגבי שינוי שם של קובץ המכיל אובייקטים ששימשו כ-Data Reference. בעזרת האפליקציה ניתן לבחור מספר אובייקטים, ובשיטת Find All and Replace לשנות לכולם את הנתיב ו/או שם.

בדוגמה, העברתי פרויקט מתיקיית עבודה "Working Folder) "C:Mastering) ל -"C: Civil 3d Projects". בחלון האפליקציה ב – open folder אני אפתח את המיקום החדש לפרויקט שלי. אותו רואים בצד שמאל של החלון. בטבלה הימנית מופיעים כל האובייקטים עם נתיב הישן. חוץ מזה, שיניתי שם לקובץ המכיל צירים מ – 1602_Alignments-Profiles_METRIC ל-1602_Alignments-Profiles.

החלון של האפליקציה:

 

הצד השמאלי:

 

הטבלה הימנית:

 

הקובץ עם השם החדש וההפניה לשם הישן של אותו הקובץ. ההפניה נרשמה בקובץ shortcut למספר צירים. כרגע כל הצירים יופיעו בקבצים הרלוונטיים כ- broken reference. 

דבר ראשון, נתקן את שם הקובץ ע"י בחירת כל השורות ובתפריט Edit נשתמש בפקודת Find and Replace. דבר שני, נתקן את הנתיב באותה הצורה:

ככה, בדקה אחת תיקנו את כל הבעיות של Broken References שהיו עלולות לצוץ בפרויקט הזה.
האפליקציה מותקנת אוטומטית בהתקנה סטנדרטית של Civil 3D. ניתן למצוא אותה ברשימת האפליקציות של Autodesk תחת שם Autodesk AutoCad Civil 3D. 

 

בהצלחה.

דילוג לתוכן