Skip to main

יניב סטולר | Infrastructure BIM Technology Manager


בהמשך לטיפ מחודש דצמבר, לינק, בו ראינו כיצד ניתן באמצעות הצפין של הענן לחפש בקלות ובמהירות מידע במודל ולחלץ כמויות. בטיפ היום אציג כיצד ניתן לסנן את המודל, לשמור מבטים ולחלץ כמויות בשיטות מתקדמות באמצעות Model Coordination.

על מנת להגיע ל Model Coordination נכנס לפרויקט ה ACC, ונפעיל Model Coordination.

לאחר מכן נכנס למודול

יכולות Model Coordination:

  • יצירת מודלים אחודים (סופרפוזיציה)

  • חיפוש מידע במודולים בקלות

  • בקרת התנגשויות

  • ניהול תהליך תאום המערכות באמצעות הערות (Issues), מערכת ניהול פגישות (Meetings), התכתבויות (Correspondence) והפקת דוחות אוטומטיים, ראו לינק לוובינר שמציג כלים אלו.

     

והכל בדפדפן, באמצעות ממשק פשוט ללא צורך בתוכנות מורכבות.

בדוגמא נייצר מודל אחוד, מערכות וקונסטרוקציה, לאחר מכן נייצא כמויות עבור כתב כמויות קונסטרוקציה לאלמנטי בטון.

ראשית נבחר את המודלים שנרצה לבחון, מערכות וקונסטרוקציה

יפתח הצפין של ה ACC המוכר אשר מציג את המודל האחוד, רשימת המודלים ויכולת שמירת המבט

כעת נבחר ב Model Browser אשר יאפשר לנו לסנן מידע ולהציג את מה שאנחנו מחפשים. 

בתפריט משמאל יפתחו לנו אפשרויות הסינון השונות.

ניתן לפתוח Object Table ולראות את כלל האלמנטים במבט

ניתן לשלוט בעמודות הטבלה

עובר הדוגמא נוסיף אורך, שטח ומ”ק

כבר בשלב זה ניתן לראות כמויות, לדוגמא כמה מ”ק קירות בטון יש בפרויקט על פי הסוגים השונים

דוגמא נוספת, כמה מ”א צנרת

כעת עבור הכנת כמויות לקונסטרוקציה נסנן את המבט להציג רק כמויות קונסטרוקציה

הטבלה והמבט מיד מתעדכנים ומציגים רק את הנתונים אשר בחרנו.

הפרויקט מורכב מאלמנטים של פלדה ובטון, כעת נציג רק אלמנטים מבטון בפרויקט לטובת חישוב כמויות בטון.

נייצא את הנתונים לאקסל

נקבל טבלה המציגה את כל האלמנטים מבטון בפרויקט והכמויות שלהם, נתונים אלו יכולים להיות מוזנים ישירות לכתב הכמויות של הפרויקט

נשמור את המבט על מנת שנדע על בסיס מה חושבו הכמויות לטובת תיעוד ושימור ידע בפרויקט

 

לסיכום, אוטודסק משקיעה רבות בפיתוח יכולות הענן Autodesk Construction Cloud כל כמה חודשים יוצאת גרסה מעודכנת עם המון יכולות חדשות המאפשרות לנו להתייעל. הטיפ הנוכחי הוא רק קצה המזלג, ב Model Coordination ניתן לנהל תהליכים נוספים כמו הגשת חשבונות, חישובי כמויות, תאום מערכות ועוד.

דילוג לתוכן