Skip to main

אביב כהן | Manufacturing Technical support


שלום,

בעדכון האחרון (9.20) התווספה לנו פקודה חדשה בסביבת ה- Form T-Spline, בשם "Cylindrify"

הפקודה החדשה מאפשרת לנו לסמן משטח ולהפוך את כל הגיאומטריה באיזור שקשור אליו לבעלת מבנה גלילי (צילנדרי) בלחיצת כפתור.

בסביבת העבודה Form תחת התפריט של Modify נמצא את הפקודה "Cylindrify":

 

בחלון שנפתח נבחר את אחד המשטחים באיזור אותו אנחנו רוצים לשנות למבנה גלילי:

התוכנה תבחר את שאר המשטחים באיזור שבחרנו ותראה לנו בתצוגה מקדימה את שינוי הגיאומטריה:

כעת נשאר ללחוץ על OK כדיי לאשר את המרת הגיאומטריה בצורה סופית.

וזאת התוצאה שהתקבלה:

הפקודה החדשה שראינו בטיפ זה חוסכת זמן רב של עבודה סזיפית, ואני בטוח שמי שמורגל לעבוד בסביבת עבודה זאת ירגיש זאת.

בהצלחה.

דילוג לתוכן