Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בתוכנת 360 Fusion, כשנותנים מידה בסקיצה או בפיצ’ר היא נשמרת כפרמטר (שעובדים ב”מצב” של capture design). בכדי לראות את רשימת המידות הללו נכנס ל-Change Parameters אשר בלשונית Modify:

את המידה אנחנו יכולים לכתוב כנוסחה, תרגיל חשבוני פשוט:

והיא יכולה להיות גם כנוסחה יותר מורכבת:

ניתן להשתמש בכל הפקודות שאנו מכירים, כאשר מתחילים לרשום התוכנה תיתן את האפשרויות הקיימות. העיקר שהכיתוב יהיה בצבע שחור ולא באדום, דבר המעיד שאין בעיה עם הנוסחה (כמו שחסר סוגריים , בעיה עם המידות וכדומה). לעיתים אנו רוצים לקשור בין שתי מידות/פרמטרים. נוכל להשתמש בפונקציה if כמו בתוכנת Excel. אנו נכתוב בצורה הבאה:
(אחרת ; המידה תהיה ; ביטוי) if הביטוי הוא מידה עם שימוש בסימון גדול / קטן :  > , < או גדול שווה / קטן שווה   : =< , => 

למשל לדוגמה הבאה יש  שתי מידות d1=60 , d2=102 

למשל, נגדיר שמידה d2 תוגדר על ידי הנוסחה הבאה, אם מידה d1 גדולה או שווה ל-60 המידה (d2) תהיה שווה ל 102מ”מ אחרת המידה (d2) תהיה שווה ל 90 מ”מ:

נשנה את המידה d1 לערך 59 מ”מ ומידה d2 תשתנה לפי נוסחת ה- if:

בהצלחה

דילוג לתוכן