Skip to main

בר אוליבנבאום | MFG Application Engineer


באמצעות פקודת Create From הנמצאת בלשונית Create ניתן ליצר צורות וחלקים מורכבים במספר פעולות פשוטות.

באמצעות פקודה זו אפשר ליצור חלק בעל מבנה רשת לדוגמה כמו בהרכבה הבאה:

תחילה נבנה את הכדור בעזרת הפקודה Sphere הנמצאת ב Create From > Create> Sphere 
בחלון שנפתח נוכל להגדיר כמות קווי האורך והרוחב הרצויים של הכדור.

לאחר מכן נסמן את כל קווי האורך והרוחב על ידי סימון בעכבר מימין לשמאל.

כאשר כול הקווים מסומנים נבחר בפקודה Pipe הנמצאת ב Create From > Create> Pipe.

בחלון שנפתח ניתן להגדיר את עובי הצינור הרצוי.

נצא מפקודת ה Create From ונקבל:

נבצע הסרה של הגוף הכדורי באמצעות הסרה של הגוף מ הModel Browser.

ונקבל:

דילוג לתוכן