Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


היום נדבר על העתקות תכנון. רבים מכירים את הפקודה בתוך הוולט ושמה היא copy design, אך מעטים משתמשים בה. לכן נשים על זה פוקוס מיוחד.
ניתן לבצע פעולת העתקה לקובץ בודד, הרכבה, שרטוט או תיקיה שלמה. התוצאה היא בהתאם לבחירה. בדוגמא כאן מבצעים קליק ימני על הרכבה ומגלים את הפקודה

כמו כן, נשים לב לחלקים הרבים שהרכבה זו משתמשת בהם. אנחנו יכולים להחליט לשכפל את כל העץ עם שמות חדשים או לבצע רק העתקה של הרכבה / תתי הרכבות ראשיות.
לאחת הפעלת הפקודה נגלה בפנינו החלון הבא

בצד ימין בקובייה המסומנת באדום אנחנו רואים את היררכיה הקיימת, באמצע אנחנו רואים את עמודה Action ,Version ,Path אלה מאפיינים שניתנים לבחירה על מנת לעזור לנו בהבנה של מה מועתק. עמודת Action היא הכי חשובה.
 

כאן אנחנו מחליטים לאן אנו מעתיקים, או האם נבצע שימוש חוזר במידע או שנתעלם מחלקים מסוימים באמצעות exclude. בדרך כלל חלקים קשיחים של ספריה הם אוטומטית ב reuse. 

בלחיצה על copy to תינתן האפשרות איפה לשים את הרכבה החדשה כשנקבל prefix אוטומטי של copy of. ההעתק של הרכבה חדשה יושב בתיקיה New Data שאנחנו יוצרים איפה שצריך. שם תיקיה יכול להיות פרויקט חדש או מיקום חדש בתכנון, תלוי במנה של החברה. 

 

כדי להשלים את הפעולה יש ללחוץ על החץ הכחול בכותרת,

בטיפ הבא נדבר על עוד אפשרויות של אשף ה-Copy Design. 
כמו כן מצורף סרטון קצר שממחיש את הפעולות. 
 

בברכה,
דני. 

דילוג לתוכן