Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


תוכנת Inventor מכילה חלקי ספריה (Content center) כגון: ברגים, אומים, חלקי צנרת ועוד. אנו נוכל להשתמש איתם בהרכבות, ואין צורך למדל אותם, מכיוון שהמידות שלהם נסמכות על מידות של תקן מסוים סבירות גבוהה שאם נזמין את הפריט הזה, המודל האמיתי ומודל ה CAD שלהם זהים. לרוב אנו רוצים שההגדרה, תיאור וחומר הגלם למשל צריכים להיות שונים מברירת המחדל של החלק, לדוגמא רוצים לשנות את תיאור ברירת המחדל של חלק הספרייה לתיאור שמתאים לנו (כדי שכך יופיע בטבלת חלקים) כדי לשנות, יש תחילה לבצע שכפול של הקובץ, מכיוון שהם קבצים לקריאה בלבד. נסגור את כל הקבצים בתוכנה ונוודא שיש לנו בפרויקט קובץ שמיועד לכתיבה:

לאחר מכן ב Tools -> Content center Editor נמצא את הפריט המבוקש ונבצע העתקה לקובץ:

מרגע זה יהיו לנו שני קבצי ספריה, אך התוכנה תשתמש בעותק שיצרנו. לחצן ימני ונפעיל פקודה Family Table, בחלון שיפתח נראה את העמודות המגדירות את הפריט. נמצא את העמודה הרצויה, למשל Part number ונשנה אותו להגדרה המתאימה לנו. ניתן לפתוח את הרשימה ב Excel כדי שיהיה יותר קל להעתיק ולערוך את התאים. הגדרת תיאור החלק,  description, אינה מופיעה ברשימה, כדי לערוך אותה ניצור עמודה חדשה, נלחץ על Add column

נוסיף שדה, ניתן לו שם, ועבור התיאור, נרשום את מה שנחפוץ בתא Expression, כדי להשתמש במידות ההברגה נלחץ על שלושת הנקודות ונוסיף את הערך הרצוי, למשל אני מעוניין שתיאור הבורג יהיה: Bolt – מידת הברגה  X אורך ההברגה

בשדה התחתון אנו נמפה את התיאור לשדה המתאים project.Description

לסיום OK ותתווסף העמודה, כך כל קובץ שייווצר יקבל את התיאור החדש. כדי להגדיר מה יהיה שם הקובץ שייווצר, נלחץ על File naming

ובחלון שיפתח נשנה את ההגדרה של Expression

בהצלחה ועבודה מהנה

דילוג לתוכן