Skip to main

נתק בתקשורת מול שרת הפרוייקט

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


רובנו שומרים את הפרויקטים של PLANT 3D בכונן ברשת.
לא משנה עם איזה סוג של בסיס נתונים אנחנו עובדים

SQLITE או SQLSERVER

בשני המקרים בסיס הנתונים נמצא בשרת אליו נדרש תקשורת תקינה ורציפה.

אם נוצר נתק בתקשורת במהלך העבודה, נקבל הודעת מערכת:

מה עלינו לעשות במקרה זה?

*לסגור את חלון ההודעה
*לשמור את השרטוט עליו אנחנו עובדים
*לסגור את הפרוייקט
*נקבל הודעה נוספת  עקב הניתוק – יש להתעלם ממנה ( במקרה זה )

*אחרי שהתקשורת מול השרת חוזרת, יש לפתוח את הפרוייקט
*לפתוח את השרטוט עליו עבדנו
*נקבל את ההודעה הבאה ונבחר באופציה הראשונה

הפרויקט יתעדכן במידע הקיים בשרטוט

ניתן להמשיך לעבוד כרגיל

בהצלחה!

דילוג לתוכן