Skip to main

רועי פרי  | Product Support & Services


שלום רב,

כבר קרה לכם שביצעתם שינויים ברכיבים שבפרוייקט ומצאתם חוסר התאמה בין רכיב למגעים שלו?

ובכן, אפשר למנוע זאת ע"י שימוש בפקודה אחת!

הפקודה נמצאת כאן:

ניתן לעדכן קשרים בין רכיבים הנמצאים בשרטוט או בכל הפרוייקט במסך הבא:

לנוחיותכם, הכנתי סרטון הדגמה- צפו:

בהצלחה!

רועי

דילוג לתוכן