Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


שלום רב,

תוכנת Netfabb מאפשרת בדיקת התנגשויות בין החלקים השונים לפני יצירת הקובץ להדפסה. לאחר הכנסת החלקים נבחר את כולם (או רק אלא שעליהם נרצה לבצע את הבדיקה)

בלשונית Arrange  נבחר את הפקודה Collision Detection

יפתח לנו חלון, הפקודה שתראה את התוצאות באופן מידי אם ישנה התנגשות נקבל סימן X אדום. בנוסף באזור החפיפה בין החלקים נקבל סימון Grid אדום

התוצאה באזור העבודה בתוכנה:

בהגדרות Resolution נקבע את גודל ה-Grid ומה המרחק המינימלי הדרוש בין בחלקים

למשל נשנה את המרחק המינימלי מ-3 מ"מ ל 1 מ"מ ונראה שינוי בתוצאה:

כל עוד חלון הפקודה פתוח, נוכל להזיז את אחד החלקים ולקבל תוצאה באופן מיידי. הזזת החלק יכולה להתבצע בשתי אפשרויות, תחילה יש לבחור את החלק ואז ניתן להזיז/לסובב בעזרת מערכת הצירים באופן שרירותי (לאחר בחירת הכיוון נוכל לתת ערך למרחק) או מחלון הפקודה על ידי בחירת כיון והגדרת גודל התזוזה.

מתוך אותו חלון פקודה ניתן לבצע Packing כדי לסדר מחדש את החלקים להדפסה.

בהצלחה

המשך יום נפלא

דילוג לתוכן