Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


ניתן לשנות את מראה הכביש המתוכנן (Corridor) על ידי שינוי טבלת הקידוד (Code Set Style) שעל פיה משורטטים החתכים לאורך הציר (וכך יוצרים את הכביש).

בחר בכביש >Corridor Properties ובלשונית Codes בחר בטבלת הקודים המתאימה

 

בהצלחה,

איתן. 

דילוג לתוכן