Skip to main

יניב סטולר | Infrastructure BIM Technology Manager


כפי שעלה בטיפים הקודמים ניהול מידע הוא אחד המרכיבים החשובים בהתנהלות בסביבת BIM. ניהול מידע מתחיל בדרישות מידע ע”י מזמיני עבודה ולאחר מכן ייצור המידע על ידי הספקים (מתכננים, קבלנים וכו’).

אחידות מידע בארגון הנה מפתח להפקת תובנות מהמידע, אנסה להמחיש בדוגמא פשוטה את חשיבות אחידות המידע.

בדוגמא אנחנו ארגון שמנהל מספר רב של פרויקטים בשנה כאשר לכל פרויקט יש צוות תכנון אחר. אחת מדרישות המידע בארגון הנה ממתכנן קונסטרוקציה להוסיף פרמטר חוזק בטון (ב-30, ב-40 וכו’). בפרויקט אחד מתכנן קונסטרוקציה הוסיף פרמטר בשם חוזק בטון ובפרויקט אחר מתכנן אחר הוסיף פרמטר בשם חוזק. כאשר נרצה להפיק תובנות ברמה ארגונית ולפלח את כל הבטונים לפי סוג בפרויקט נתקל בקושי היות והמידע אינו אחיד.

כמובן שיש מספר דרכים לפתור אי התאמות כאלו כחלק מתהליך בקרה והבטחת איכות, עם זאת אוטודסק מאפשרת כיום פלטפורמה נוחה ויעילה לניהול הפרמטרים. הפלטפורמה מאפשרת טעינת מספר פרמטרים רב למודל Revit בקלות ומהירות.

בטיפ היום נציג את הפלטפורמה הזו אשר נכללת בכל רישיון Autodesk Construction Cloud Docs בעל הרשאות מתאימות לענן Autodesk Construction Cloud.

על מנת להגדיר את הפרמטרים נכנס ל Account Admin -> Library

 

 

ניתן לראות שניתן לנהל ספריות של טפסים-Forms (איכות, בטיחות, יומני עבודה ועוד) ולנהל פירטי תקציב-Cost Management. אנחנו נבחר ב Parameters

 

 

ניתן לנהל מספר ספריות שונות של פרמטרים, כאשר לכל סוג פרויקט קיים הסטנדרט שלו. 

בדוגמא שלנו ניצור ספרייה חדשה הכוללת 2 פרמטרים: עמידות אש לקירות ומצב פתיחה של דלתות (Normally Open, Normally Close).

 

 

שימו לב כי ניתן להוסיף כמות גדולה של פרמטרים באמצעות אקסל.

כל פרמטר נגדיר את הנתונים הדרושים לדוגמא: שם, קטגוריה, Type/Instance וכו’.

ראה דוגמא להגדרת פרמטר לדלתות.

 

ראה דוגמא להגדרת פרמטר לקירות

 

לאחר הגדרת פרמטרים ארגוניים כל מתכנן יכול בקלות לטעון אותם למודל ה Revit. 

במודל ה Revit תחת לשונית Manage נבחר ב Project Parameters

נבחר באיקון המסומן מטה

 

נבחר בפרמטרים הרצויים

נקבל הודעה שנוספו הפרמטרים

 

 

כעת ניתן לראות את הפרמטרים משויכים לאלמנטים המתאימים

לסיכום כפי שכבר עלה בטיפים הקודמים, ניהול מידע הנו קריטי בפרויקט. הפלטפורמה של Autodesk Construction Cloud מאפשרת לנהל מידע בקלות ובמהירות ומשתלבת בתהליכי העבודה שאנחנו מנהלים היום.

 
דילוג לתוכן