Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


נשאלתי מספר פעמים ע"י משתמשי תוכנת 360 Fusion, כיצד ניתן לבצע Wrap מדויק של סקיצה על משטח מעגלי? אם יש לנו את המודל הבא:

נרצה שה- Slot בסקיצה יעטוף במדויק את הגליל. רוב המשתמשים ישתמשו בפקודת Project to Surface. יש צורך לבנות סקיצה נוספת על מישור מסוים, בלשונית Create נפעיל את הפקודה. 

נבחר את המשטח אליו נרצה להעתיק את הסקיצה ואת הסקיצה עצמה. בכיוון ההיטל נבחר along vector ונבחר את הכיוון המתאים. נקבל את התוצאה הבאה:

אבל אם נמדוד את אורך הקו נראה שלא נקבל את אותו ערך כמו המקור

לכן נשתמש בפקודת Emboss:

נגדיר את הפרופיל והמשטח, ערך ה-Depth אינו משנה, נשאיר על 2 מ"מ כברירת מחדל. אם נמדוד את אורך הקשת נקבל את הערך הרצוי:

נאלץ ל"היפטר" מעודף החומר שגרמה הפקודה. נשתמש בפקודת Split body:

נבחר את המשטח הגלילי ונקבל הפרדה לשני Body:

נסתיר את הגוף הראשון ובסקיצה חדשה נפעיל פקודת Include 3D Geometry:

נבחר את המשטח הרצוי ונקבל את ההיטל:

נוכל לבצע remove לגוף המיותר ונקבל את ההיטל הרצוי:

בהצלחה

דילוג לתוכן