Skip to main

דני שאולי | AEC Revit Technical support Expert


ישנם מקרים שאנחנו ממדלים תעלות וברגע שאנחנו משנים את גודל התעלה החיבור שנוצר לא טוב לנו כי התעלה השתנתה אך לא נצמדה לתקרה כמו שאר התעלות. כיצד פותרים מצב זה, כאשר אנחנו רוצים להמשיך עם תעלה צמודה אך הגודל משתנה?

שלב א':
ניתוק התעלה הקיימת מהחיבורים ושינוי גודל התעלה.

שלב ב':
הצמדת התעלה לתקרה

שלב ג':
גרירת נקודות התעלה משני הכיוונים לחיבור מחדש והתוכנה כבר תתאם לנו את חיבורים המתאימים וישמור על התעלה צמודה תקרה.

דילוג לתוכן