Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


שלום, לעיתים אנו צריכים לבצע חישוב חוזק כתלות בזרימה, אנו צריכים לקבל את פילוג הלחצים לאורך החלק. את חישוב החוזק נבצע בעזרת Inventor Nastran, אך את תלות הלחצים עקב זרימת הזורם נקבל בעזרת Autodesk CFD. למשל לחלק הבא:

נרצה לבדוק מאמצים ותזוזות (displacement), בגמר התכנון נפתח את הקובץ בתוכנת Autodesk CFD. הפרויקט מכיל Body אחד. החישוב אותו אנו מבצעים מצריך "גוף" נוסף שיגדיר את הזורם. ניתן למדל אותו בתוכנת CAD, או ש"נאטום" את ה"פתחים" שלנו במודל על ידי פקודת Void Fill:

נבחר את ה-edge המגדיר כניסה/יציאה מכל צד ונבצע build surface. לאחר אטימת שני הפתחים נלחץ על Fill Void ונקבל body נוסף.

נגדיר את תנאי הגבול, למשל לחץ וספיקה בכניסה, והגדרת Unknown ביציאה:

השלב הבא הוא הגדרת Mesh, עדיף שיהיה כמה שיותר "עדין". לסיום נבצע Solve. בגמר החישוב נוכל לראות את תוצאות החישוב. למשל תצוגה וקטורית של המהירות:

או תצוגה "רגילה" של פילוג המהירות על גבי מישור:

בכל מישור נוכל לבחור תוצאה של מהירות , לחץ וכדומה. נוכל לבחור את מישור היציאה ולקבל עליו חישובים המעניינים אותנו כמו מהירות ממוצעות ספיקה מסית ועוד:

אנו יכולים לקבל גם תוצאה של כוחות על משטח בעזרת Wall calculator, נבחר את המשטח הרצוי ונקבל את התוצאה

אך לא תוצאה של תזוזה . עבור זה נשתמש ב Nastran In-CAD אשר בתוכנת Inventor. נגדיר את חומר הגלם ואת מיקום הריתום:

כדי להגדיר את המאמצים הקיימים בחלק, Load, נגדיר From File ונבחר את קובץ התוצאות מתוכנת CFD:

נגדיר Mesh  ונריץ את האנליזה לקבלת התוצאות:

בהצלחה

דילוג לתוכן