Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


תוכנת AutoCAD 2017 ממשיכה לחדש והפעם מאפשרת להשתמש בכלים חדשים ליצירת ועריכת קווי סימטריה וסימני מירכוז אסוציטיביים לגאומטריה. 
 את הפקודה ניתן למצוא בתפריט Center Mark & Centerline דרך הלשונית Annotate ב-Ribbon.

יכולת פקודות ה Centerline נועדו כדי ליצור קו אמצע סמטרים לפי סוג קו מוגדר אשר יתחבר לקו (או ל Polylines) הנבחר עם יכולת "שיכות" אסוציטיבית לקוים הנבחרים.
בתפריט ישנן שתי אופציות בחירה:
"Centerline" המאפשר ליצר קו סימטרי בין שני קוים 
ופקודת Center Mark המאפשר ליצר סימן מרכז המחובר למרכז המעגל, קשת או לקשת פוליגון. 
היופי שבפקודות אלו היא שבזמן שינוי האובייקט קוי הסמטריה וסימון מירכוז  מתעדכנים בהתאם.

 

את האסוציטיביות ניתן לבטל וזאת בעזרת  שימוש בפקודה "CENTERDISASSOCIATE" .
תמיד נוכל להחזיר את הקשר חזרה למצב התחלתי וזאת בעזרת בפקודת "CENTERREASSOCIATE" והקשר בין  האובייקט לקווי סימטריה יחזרו להיות אסוציטיבים.
ניתן "לשלוט" בתצוגה של קווי סמטריה וסימוני מרכז בעזרת משתני המערכת הבאים:
CENTEREXE – מאפשר לשלוט באורך הקו שיבלוט בהגדרת קו סמטרי ומירכוז.

CENTERMARKEXE – פעולת כיבוי והדלקה קו מירכוז (אם ליצור או לא).

CENTERLAYER – מאפשר לבחור באיזו שכבה ניצר את קווי סימטריה.
CENTERLTYPE – מאפשר לבחור את סוג הקו ליצירת קו סמטרי.

CENTERLTSCALE – מאפשר להגדיר את קנה המידה של הקו בו נשתמש (כמו פקודת LTSCALE הותיקה).

CENTERCROSSSIZE – מגדיר את גודל הצלב המרכזי של סימוני המירכוז.

CENTERCROSSGAP – מגדיר את הרווח הנמצא בין הצלב המרכזי לתחילת הקו של סימוני המירכוז.

ניתן להגדיר קווי סימטריה וסימוני מירכוז עם שלושה סימונים לאחיזה. עבור אחיזה זו קיים תפריט עם פקודות נוספות (בעזרת הכפתור הימני של העכבר). 

 

 

לא לשכוח שתמיד ניתן להשתמש ביכולת תיבת דו שיח של אופצית ה -Properties כדי לראות ולערוך את הגדרות הקו סמטרי וסימוני מירכוז.

אם במקרה הכול קצת יצא מכלל שליטה (לאחר ש"שחקנו" בכל הפרמטרים) אפשר להשתמש בפקודה CENTERRESET"" וזאת כדי לאפס ההבלטה של  אורכי קוי הסמטריה  בהתאם להערך שנקבע ב-CENTEREXE.

בהצלחה,
חמי מילר

דילוג לתוכן