Skip to main

בניית קטלוגים חדשים על סמך קיימים

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נדרש ליצור קטלוגים שהם בעצם "העתק" של קטלוג קיים בשינוי מספר פרמטרים ומאפיינים.

הנטייה הטבעית שלנו במקרה זה היא לשמור העתק של הקטלוג בסביבת Windows

ואז לבצע שינוי שם הקובץ וכן שינוי פרמטרים.

דרך זו שגויה ולא מומלצת מכיוון שכל קטלוג מכיל רכיב CatalogPartFamilyID ייחודי אך במקרה של העתקה בסביבת Windows רכיב זה נשאר ללא שינוי.

 

דבר זה עלול לגרום לכפילויות בבניית ספקים, "השלמות" לא רצויות ועוד. 

הדרכים המקובלות ל"שכפול" קטלוגים הן:

1. בניית קטלוג על סמך קטלוג קיים. אפשרות זו תעתיק את כל פרטי קטלוג המקור אל קטלוג היעד.

2. בניית קטלוג ריק בעזרת Catalog builder. אפשרות זו תבנה קטלוג ריק. מה שיישאר זה העתקה של פרטים רלוונטיים לקטלוג היעד.

בהצלחה!

דילוג לתוכן