Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


סביבת עבודה נוספת שיש לנו בתוך Fusion360 הינה סביבת הCAM. ראשית ניגש לסביבה המתאימה.

לאחר מכן נוכל לראות ששורת הפקודות העליונה השתנתה ועכשיו יש לנו אפשרויות ופקודות של עיבוד שבבי, כגון בחירת סכין, פקודות של יצירת מסלולי חיתוך ויצירת קדחים. 

אחד הדברים הראשוניים שיש להגדיר זה בעצם מידות של החומר הגלם (עובד) ומיקום ראשית הצירים. שתי האפשרויות קיימות ניתנות לביצוע כשלוחצים על פקודת הSetup.

תחת Origin בעצם נוכל לבחור עם ראשית הצירים מבוסס על אחד הגאומטריות במודל או יחסית לצורה המלבנית של חומר הגלם. אפשר לראות את הנקדות הלבנות שהתוכנה מציעה באופן אוטומטי. 
לאחר מכן נעבור ללשונית Stock ושם נגדיר את הגודל של חומר הגלם. 

לאחר ביצוע Setup ראשוני נוכל להמשיך ולהגדיר פעולות חיתוך נוספות, לחצו כאן לסרטון ההדגמה של כלל הפעולות 

לאחר בניית כל הפעולות נוכל לבצע Post Processor ובמידת הצורך לערוך שינויים בG-Code.

להתראות בטיפ הבא,
דני.

דילוג לתוכן