Skip to main

חישוב עבודות עפר וכתבי כמויות בתוכנת InfraWorks

אביאל שרמן | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist

 


תוכנת InfraWorks משמשת לתכן ראשוני. כאשר נרצה לבדוק כדאיות של פרוייקט מסויים, או לחילופין לבחון מספר חלופות נעשה זאת בתוכנת InfraWorks.

נאמר שברצוננו לסלול כביש בין שתי שכונות מרכזיות בעיר מסויימת, כמוצג בתמונה 1:

תמונה 1: תכנון כביש בין שכונת נווה הדר לשכונת שרונים בהוד השרון

אחד השיקולים המרכזיים בבחירת חלופה מסויימת היא עלויות הפרוייקט. (זהו אינו השיקול היחיד , אולם בהחלט מהווה שיקול מרכזי בבחירת חלופה). על מנת לקבל אומדן לעלויות הפרוייקט, יש לבצע חישובי עבודות עפר וכן להכין כתב כמויות מפורט. כתב כמויות מסוג זה ניתן לבצע בקלות בתוכנת ) InfraWorksממש בכמה פעולות פשוטות) , וברמת חישוב מדוייקת. נבחן שלוש חלופות לסלילת הכביש, כמוראה בתמונה 2:

כיצד נבצע אומדן לעלויות שלוש החלופות בתוכנת InfraWorks?

אחד הפיצ'רים הקיימים בתוכנה, הוא חישוב כתבי כמויות לעבודות עפר. נחשב את כמויות החומרים השונים עבור כל כביש, ולאחר חישוב בכמויות נוכל לבצע אומדן כלכלי בהתאם למחירון של הרשות המקומית בה אנו מבצעים את הפרוייקט.

בטבלה 1 ניתן לראות את  חישוב מפורט אשר התבצע בתוכנה לשלוש החלופות. חושבו הן נפחי המילוי והחפירה והן כמויות החומרים.

טבלה 1: חישוב מילוי חפירה וכתבי כמויות בתוכנת Infraworks

מהשוואת חלופות מיידית זו , ניתן להגיע למסקנות הבאות:

א. בכביש הצפוני עלינו לבצע יותר חפירה מאשר מילוי, וכך נוכל לחסוך הוצאות הובלת חומר מרחוק.

ב. כצפוי , כביש עוקף פארק קצר יותר משאר הכבישים , ועל כן עלויות הסלילה נמוכות יותר.

ג. מהתבוננות בתוואי השטח ניתן לראות מיד, כי על מנת לסלול את הכביש הדרומי, יש לחצות את הנחל במקום רחב יותר מאשר בחצייה של עוקף הפארק והכביש הצפוני, וכן כי הוא סמוך לפארק.

ממסקנות אלו ניתן לפסול את חלופת הכביש הדרומי ולהישאר עם שתי חלופות בלבד, עוקף הפארק וכן הכביש הצפוני. מבחינת עלויות נטו, כביש עוקף הפארק זול יותר, אולם זהו אינו השיקול הבלעדי.  נשים לב כי עוקף הפארק סמוך לפארק עצמו, וסביר להניח כי נעדיף כביש מרוחק מהפארק.

בעזרת ניתוח חלופות וחישוב עבודות עפר וכמויות בתוכנת InfraWorks, הצלחנו לבודד שתי חלופות מתוך שלוש, וכן לקבל אומדן על היקף עלויות של הפרוייקט.

כל שנשאר עתה הוא לבצע בחירת חלופה מושכלת, תודות לניתוח התכן הראשוני אשר ביצענו בעזרת התוכנה.  

 
דילוג לתוכן