Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


עם הפנים אל העתיד

אנחנו אוהבים לכתוב על כלים וטכנולוגיות חדשים בעולם ה- CAD.

 Generative Design,ענן CAD, נייד CAD, מציאות וירטואלית \ רבודה, בינה מלאכותית, למידת מכונה ועוד. נדמה כי טכנולוגיות מתפתחות אלה, של תכנון באמצעות מחשב, ישחקו בעתיד תפקיד מרכזי, אבל לאוויר עולות מספר שאלות – כמה גדול יהיה תפקידן?  אילו טכנולוגיות יהיו טרנספורמטיביות ובעיקר, אילו טכנולוגיות יישארו בתחום המחקרי?

נתוני שימוש ואימוץ

מחקר שוק שנערך ע"י חברת Business Advantage אודות מגמות  CAD העולמי לשנת 2018/2019, עשוי להאיר מעט את עינינו בנוגע לשאלת הטכנולוגיות המתפתחות. המחקר בדק יותר מ 600 משתמשי CAD העולמי, במטרה לחקור את השימוש והמודעות שלהם למספר טכנולוגיות  CAD.

חלק מטכנולוגיות אלה, כמו 3D ושרטוט D2, מגיעות כסטנדרט. טכנולוגיות אחרות, כמוgenerative design  ומציאות מדומה, הן יותר רומנטיות ואולי יותר טרנספורמטיביות.
הדוח כולל מדד הנקרא יחס אימוץ, המתייחס לכמות המשיבים בסקר המשתמשים בטכנולוגיה בהשוואה לכמות המשיבים המודעים לטכנולוגיה זו. לדוגמה, 81% מהנשאלים מודעים למידול תלת ממדי, ו -69% מהם משתמשים במידול תלת ממדי, כך שלמודלים תלת-ממדיים יש יחס אימוץ של 85%.

ככל שהטכנולוגיה חדשה יותר, כך יחס האימוץ שלה נמוך יותר. להלן הדירוג, מהנמוך לגבוה ביותר: בינה מלאכותית 8%, למידה ממוחשבת 11%, מציאות מדומה 17%, מציאות רבודה 21%, CAD  מבוסס ענן 24%, generative design 31% , ו- 46% גישה ניידת ל CAD. למרות שחלק מטכנולוגיות אלו עשויות להיות בתחילת דרכן ולכן גם יחס האימוץ שלהן עשוי להיות נמוך, מאידך, יש להן גם את הפוטנציאל הגדול ביותר לעצב את עתיד ה CAD. אבל האם הן אכן יצליחו בכך?

המשיבים לסקר התבקשו לנבא האם הם יאמצו את הטכנולוגיות הללו תוך 3 עד 5 שנים. על ידי השוואת מספר המשתמשים הצפוי בעתיד למספר הנוכחי של המשתמשים, הדו"ח חזה את הצמיחה הפוטנציאלית של כל טכנולוגיה. הוא מצא כי הטכנולוגיות עם סיכויי הצמיחה הגבוהים ביותר, הן בדיוק אלה עם יחסי אימוץ הנמוכים ביותר:

טכנולוגיה מגמה CAD

אימוץ יחס

צמיחה צפויה (במהלך 3-5 השנים הבאות)

בינה מלאכותית

8%

243%

למידת מכונה

11%

250%

מציאות מדומה

17%

172%

מציאות רבודה

21%

143%

ענן מבוסס  CAD

24%

138%

Generative Design

31%

100%

גישה ניידת ל- CAD

46%

87%

 

זה הגיוני כי הטכנולוגיות בעלות הרמות הנמוכות ביותר של אימוץ הן אלו עם הפוטנציאל הרב ביותר לצמיחה. אבל עד כמה משמעותית הצמיחה? ניקח לדוגמא את המציאות הווירטואלית. בעוד ש -54% מהנשאלים היו מודעים למציאות הווירטואלית, רק 9% מתוכם השתמשו בה בפועל. רק 16% יותר חזו שהם ישתמשו בה תוך 3 עד 5 שנים. גם אם תחזיות אלה יתבדו והמודעות למציאות הווירטואלית לא תגדל כלל, יחס האימוץ של VR יהיה עדיין בגדר המחצית התחתונה של הטכנולוגיות.

חשיבותה הנתפסת של הטכנולוגיה

זה מביא אותנו לערך הסופי: חשיבות נתפסת. המשיבים התבקשו לדרג כל טכנולוגיה (אשר היו מודעים לה) מבחינת חשיבותה לעסקיהם. הם דירגו מודלי D3 כטכנולוגיה החשובה ביותר. הבינה המלאכותית דורגה כחשובה פחות, ואחריה כל שאר הטכנולוגיות בעלות יחסי האימוץ הנמוכים ביותר (מה שמסביר כנראה את אימוצן הנמוך).

(Image courtesy of Business Advantage.)

זה משאיר את הטכנולוגיות החדשות, הפוטנציאליות, הטרנספורמטיביות במצב לא ברור. נשאלת השאלה, עם יחס אימוץ נמוך וחשיבות נתפסת נמוכה, האם הם יהיו מוגבלים רק ליישומי מחקר, או שאי פעם הם ישיגו שימוש נרחב? האםgenerative design  יהיה אי פעם חשוב ל CAD כמו שמודלי 3D  חשובים כיום?

כיום ניתן כבר לראות טרנדים אלה בתוך Fusion360. נסתכל לדוגמא על Generative Design.

במבט מהיר על הרכבה המצורפת נרצה לבדוק את האפשרות להוריד את המשקל או לצמצם את מספר החלקים או להימנע מתהליכי יצור מסוימים כגון ריתוך או כיפוף פחים.

Generative Design נותן תשובה לשאלות אלה. בסרטון הבא מצורף התהליך:

  • מגדירים כוחות ואילוצים.
  • בוחרים אזורים קריטיים במודל אשר צריך לשמור עליהם (מיקום קדחים וכדומה) או אזורים שבהם אסור לשים חומר, Obstacle. קל להבין את זה לפי צבעים.

אדום – Obstacle

ירוק – Preserve

  • בוחרים חומרים.
  • נותנים למכונה לעשות את החישובים בענן.
  • בדיקת תוצאות.

זה בהחלט נראה כאילו לכל הטכנולוגיות האלה יש פוטנציאל להגדיר מחדש את אופיו של ה  CAD וכמה מהן כבר עושות זאת. אבל אם לא ישתמשו בהן, הן לא יהיו טרנספורמטיביות ויוותרו כטכנולוגיות זמניות.

 

אבל הנה דרך נוספת להתבונן בזאת. הקדמה הטכנולוגית צפויה להתגשם. יתכן וזה לא יתרחש בתוך 3-5 שנים, אך כל אחת מהטכנולוגיות הללו צפויה להגשים את המצופה ממנה. טכנולוגיית  CAD  מבוססת ענן ו- CAD נייד כבר הקסימו את המשתמשים שאימצו אותן. generative design ו- AR / VR  מתחילות לרמוז על פרדיגמת shifting design workflow. ובאשר ללימוד AI ולמדעי מכונה, אף אחד לא יודע כמה רחוק הרכבת הזאת יכולה להגיע, או מתי היא תגיע לשם, אבל אין ספק כי הנסיעה תהיה מרתקת.

בין אם הטכנולוגיות הללו זכו ל"אימוץ המוני" ובין אם לאו, כדאי לשים אליהן לב. לטכנולוגיות טרנספורמטיביות יש דרך משלהן להתגנב אליכם – כדאי להישאר עם עיניים פקוחות….

דילוג לתוכן