Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


סייר הפרויקט Project Browser מהווה את החלון שלנו להכרת הפרויקט. למרות שסייר הפרויקט מבצע סדר פנימי ראשוני כחלק מברירת המחדל של הקובץ, לא פעם אני מוצאת את עצמי מבזבזת זמן ואנרגיות בחיפוש אחר המבט הנכון. מיותר לציין שהאתגר מתעצם בעת חקירת פרויקט מורכב שרץ זה זמן מה.

בדיוק עבור כך ניתן להיעזר ביכולות הסידור הפנימיות של סייר הפרויקט בתוכנה לתועלתנו ואף ליצור סדר פנימי מותאם אישית.

1. בסייר הפרויקט Project Browser, לחצן ימני על Views > Browser Organization

2. חלון ה Browser Organization מאפשר לנו לעבור בין סידורים שונים לפי נושאים מובנים מראש המיוחסים למבט (שם, שלב, דיסציפלינה, טיפוס, אינו מופיע בגיליון)

3. דרך לחצן NEW ניצור סידור מותאם אישית ובלחצן ה EDIT נערוך אותו

 

4. בדוגמה הבאה יצרתי סידור של סייר הפרויקט לפי המאפיינים הבאים של המבטים: דיסציפלינה, טיפוס, קנ"מ (שימו לב שהסדר משקף את האופן שיופיע בסייר)

5. בנוסף, ניתן לבצע סינון מתקדם באמצעות תפריט ה Filtering

בדוגמה זו, ביצעתי סינון לפי דיסציפלינה, כאשר כל מה שאינו חלק מדיסציפלינת תיאום המערכות Coordination כלל לא יופיע בסייר

 

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן