Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


פקודה חדשה שהתווספה בסביבת Design, נקראת Automated Modeling. הפקודה יכולה ליצור עבורנו גופים כמו בסביבת העבודה של Generative design, המתכנן אינו צריך ל”בנות” את המוצר שלו, אלא רק אזורים חשובים במוצר והתוכנה “תבנה” את המוצר עבורנו במספר אפשרויות. מיקום הפקודה נמצא ב- Ribbon הראשי:

נבנה את הרעיון ההתחלתי של המודל, נפריד בין גופים אשר צריכים ל”הישמר” לבין אלה שישמשו כ”הפרעה”. למשל בדוגמא הבאה:

יש לנו שבעה גופים, ארבעת הגלילים הקטנים הם “חומר” שאותו אנו רוצים שיהיה בתוצאה המתקבלת, כאשר שני הגלילים הגדולים והגוף האמצעי שנבחר כ”הפרעה” יתקבל חלל בתוצאה. יש לבחור משטחים של גופים אותם נרצה לחבר ולכן הגלילים הופרדו לשישה גופים.

נבחר האם לייצר body או component ונלחץ generate shape, נקבל לבסוף שש תוצאות, כל פעם שנבחר את אחת מהאלטרנטיבות תשתנה התצוגה המקדימה ונראה את הגוף שהתקבל:

שלוש התוצאות הראשונות הן בצורה אמורפיות – smooth ושלוש האחרונות הם עבור תוצאות המכילה “משטחים ישרים ” – sharp, יותר לכל אחת מהתוצאה יש Slider אותו נוכל לגרור ולשנות את העובי של הגוף

לסיום נלחץ OK ונקבל את התוצאה. כדי לשנות את הגוף שהתקבל, ז”א לבחור תוצאה אחרת מהשש שהוצעו לנו, נבצע edit feature לפקודה אשר ב Timeline.

ושוב יופיע חלון הפקודה ונבחר אפשרות אחרת.

לסיום הנה התוצאה שנבחרה:

היא מסוג sharp לכן נוכל להמשיך ולעצב בעזרת fillet או chamfer ב- edge המתאים. הגוף שהתקבל הוא תוצאה יותר “מודרנית” מאשר צורה שכל אחד מאתנו היה חושב עליה בהתחלה.

בהצלחה

דילוג לתוכן