Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


אנחנו נדרשים מדי פעם לשנות שם לקבצים לפי מק"ט כללי או מספר שקיבלנו ממערכת

צד שלישי. בתוך מערכת ה- Vault פעולה זו פשוטה לביצוע באמצעות Rename.

מסמנים את הקבצים הרצויים, קליק ימני ובחירת פקודה Rename

לאחר מכן יופיע אשף שינוי שם וניתן להקליד מספרים או שמות חדשים

אם מוגדרת במערכת סכמה מספור אוטומטית אז ניתן להחיל אותה על הקבצים הנבחרים ומערכת ה- Vault תקצה מספרים אוטומטיים.

בברכה

דני

דילוג לתוכן