Skip to main

העלאת פרויקטים שיתופיים הישר אל תיקיות משנה של Autodesk Docs

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


בעבר כאשר היינו מעלים ומשתפים פרויקט Plant 3D אל הענן Autodesk Docs, הפרויקט היה נוצר שם תחת התיקיה הראשית (בהמשך ניתן לזיזו אל התיקיה הייעודית.

החל מגרסה 2025 ניתן לשתף את הפרויקט היישר אל התיקיה  היעודית).

לאחר בחירת חשבון ופרויקט Autodesk Docs מהרשימות הנפתחות, מוצגת רשימה של כל תיקיות הפרויקט של Docs כולל תיקיות המשנה שלהן.

יש לנו אפשרות לבחור את תיקיית האב או לפרוש אותה כדי לבחור תיקיית משנה ספציפית, המשמשת כנתיב הפרויקט השיתופי.

ניתן גם להשתמש בתיבת החיפוש ע"מ למצוא במהירות את תיקיית הפרויקט הרצויה. כאשר מזינים מונח חיפוש, כל התוצאות התואמות מוצגות בהדגשה.

הערה: החיפוש בתיקיות המשנה מתאפשר רק כשהן פרושות.

פתיחת הפרויקט

בעת פתיחת פרויקט שיתופי, נוכל לבחור פרויקט Plant מחשבון Autodesk Docs, בתנאי שיש לנו הרשאות גישה נחוצות.

במידה ולשניים או יותר פרויקטים יש את אותו שם (אך נמצאים בתיקיות משנה שונות), נתיב הפרויקט מוצג לצד השם, וכך אפשרויות הבחירה טובות יותר ובהירות.

בהצלחה!

 
 
דילוג לתוכן