Skip to main

יניב סטולר | Infrastructure BIM Technology Manager


כל עוד יש אנשי מקצוע שעדיין עובדים עם תוכניות נייר סרגל, מרקר ואקסל ולעומתם אנשי מקצוע אחרים עובדים עם מחשב ושכבות תוכן ושולטים במידע – שיטות העבודה לא מסונכרנות (אחת בעולם המסורתי והאחרת בענן) והפער בין שתי השיטות יוצר קונפליקטים, מוביל להחלטות שגויות וגורם לתמונת מצב חלקית ו/או לא עדכנית.

אפשר לגשר על הפער הזה באמצעות כלים מתקדמים ובסדרת הסרטונים החדשה נלמד על הכלים המובילים בשוק, נבחן אותם בעיניים ישראליות, נתאים אותם לתהליכי העבודה בארץ ונוודא שתצליחו גם בפרקטיקה.

באמצעות הכלים החדשים של אוטודסק והשימוש במודל הענן גם אנשי המקצוע בתחומי הניהול והביצוע יכולים סוף סוף ליהנות מזרימת מידע מלאה בין שלבי הפרויקט וממגוון היתרונות של מתודולוגית BIM.

צפייה נעימה – 

דילוג לתוכן