Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


יש מקרים בהם אנחנו רוצים שערך של שדה בפריט מסויים יגיע "במשיכה" – Acquire – משדה מקביל בפריט אחר לדוגמא: שדה Spec של פריט Line Segment מקבל במשיכה את ערכו מהשדה המקביל ב Pipe Line Group. 

קורה לפעמים שאנחנו מעדכנים את הערך בשדה במקור והשדה שצריך לקבל את הערך לא מתעדכן בשרטוט.
עד לגירסה 2016 נאלצנו להשתמש בכל מיני תרגילים כדי לעקוף את המגבלה הזו, כגון מעבר מ Mode Acquire ל Override Mode ושוב לחזור לMode .Acquire

החל מגירסה 2016 יש פקודה חדשה: PLANTREFRESHACQPROPERTY הפעלת פקודה זו תטפל במשיכת הנתונים עבור כל השדות של השרטוט או של הפרוייקט בהתאם לבחירה שלנו.

 

אם הפרוייקט מכיל הרבה שרטוטים הבחירה ב PROJECT תיקח הרבה זמן בהתאם. לכן אם אנחנו רוצים עדכון של מידע בשרטוט מסויים, נבחר ב DRAWING

 

בהצלחה,

סמי. 

דילוג לתוכן