Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


בעזרת קיצורי הפקודות אנו יכולים להגביר את הפרודוקטיביות שלנו ב- AutoCAD, "ננצל" את 150 קיצורי הפקודות בשילוב עם קיצורי המקלדת שהתוכנה מספקת לנו.
ניתן להוריד חוברת הניתנת להדפסה של כל הקיצורים בלחיצה על התמונה.

 

ישנם  קיצורים שאינם רשומים כגון עריכה של אטריביוט (טקסט משתנה) ישירות על המסך. 
ידוע כאשר יש לנו בלוק המכיל אוסף רב של אטרביוטים (כמו בלוק הכותרת). 
כאשר צריך לשנות תוכן של אחד מהם עלינו ללחוץ פעמיים בעזרת העכבר על הבלוק ואז נקבל את פקודת העריכה של כל האטריביוטים. 

 

אבל אם לפני ההקלקה הכפולה נלחץ על כפתור ה Ctrl במקלדת ובעזרת העכבר נקליק על האטריביוט אותו אנו רוצים לשנות נקבל עריכה מקומית ללא תיבת הדו שיח של כל הפקודה.

 

דילוג לתוכן